Gunnar Hökmark skriver i UNT

När den ryska regimen ställer krav på att andra länder ska underordna sig dess förtryck måste S-regeringen uppdatera sin syn på Nato, skriver Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld.

”Den ryska regimen vill dela in Europa i intressesfärer för att kunna utöva kontroll och dominans över andra länder med samma logik som man förtrycker sina egna medborgare. Det är för att hindra andra länder från att välja sin egen väg som Kreml vill utveckla så kallade buffertzoner, samtidigt som man stryper yttrandefrihet och fri press i det egna landet.”

Läs hela artikeln här (betalvägg).