Gunnar Hökmark skriver i UNT

Det är en svensk angelägenhet och en europeisk uppgift att Ryssland förlorar kriget i Ukraina, skriver Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, i Upsala Nya Tidning.

”Den allra mest avgörande uppgiften för Europeiska Unionen under de kommande åren, och i allra högsta grad under det svenska ordförandeskapet våren 2023 är att visa ledarskap och uthållighet i stödet till Ukrainas frihet och rätt. Det handlar om att Europa måste möta det hot som Putin redan i december förra året riktade mot oss alla och som nu genomförs genom att energimarknaderna har blivit en del av krigszonen. ”
Läs hela artikeln här.