Gunnar Hökmark skriver i Uppsala Nya Tidning

Den 2 september skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark en debattartikel i UNT. Artikeln beskriver den nyligen bortgångne Håkan Holmbergs bidrag till kampen för ett fritt Baltikum på 90-talet.

En frihetskämpe är det som har lämnat oss. Ständigt så kunnig att han kunde övertyga, ständigt så insatt att han kunde argumentera, ständigt så påläst att han kunde värna frihetens ideal. Och alltid skarp mot det öppna samhällets fiender. En försynt och alltid lika vänlig person som genom sin bildning och kunskap var en effektiv krigare mot mörkrets krafter. Han var en av dem som kunde visa att pennan är ett vapen överlägset både svärdet och geväret. 

Läs hela artikeln här