Gunnar Hökmark skriver i Uppsala Nya Tidning

Den 16 november skrev Gunnar Hökmark, Frivärlds ordförande, en ledare i UNT.

I ledaren diskuterar Gunnar hur ett fortsatt EU-engagemang är en förutsättning för ett stabilt Balkan.
”Europa behöver arbeta mer för att främja demokratiska krafter, kampen mot korruption och respekten för individuella fri- och rättigheter framför etniska identiteter.”, skriver Gunnar Hökmark.
Läs ledaren här.