Gunnar Hökmark skriver i Världen Idag

De som menar att Israel bara ska slå tillbaka lite grann menar att de måste acceptera att angripas mycket. Det skriver Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark i Världen Idag den 5 juni. Han är starkt kritisk till den svenska regeringens agerande kring striderna mellan Israel och Hamas.

De som menar att Israel bara ska slå tillbaka lite grann menar att de måste acceptera att angripas mycket. Det är inte någon proportionalitetsprincip utan ett krav på att Israels regering ska relativisera israeliska medborgares liv.

Läs hela artikeln här.