Gunnar Hökmark skriver i Värnamo Nyheter

Den 25 juni skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark en debattartikel i Värnamo Nyheter. Den handlande om hur de kollapsade försvarsförhandlingarna äventyrar Sveriges säkerhet.

I stället för att Sverige ska få ett försvar som kan möta de hot som vi dagligen ser i olika former av aggressivt handlande från flera länder, väljer regeringen att låta allt flyta vidare, med ett successivt försvagat försvar som resultat.

Läs hela artikeln här.