Gunnar Hökmark skriver i VLT

Den 7 november skrev Gunnar Hökmark ordförande för Frivärld, en debattartikel i VLT om vår naivitet efter Berlinmurens fall och hur nya hot har uppkommit.

När Sovjetunionen föll efter att järnridån och Berlinmuren hade fallit blev Europa fritt, öppet och återförenat. Det innebar inte då och innebär inte i dag, att det inte längre finns några hot mot våra samhällen. Den nya världen präglas av mer frihet och demokrati än det kalla krigets värld men också av ett större utrymme för mindre konflikter som desinformation, cyberkrigföring och energipolitisk maktutövning, skriver Gunnar.

Läs hela artikeln här.