Gunnar Hökmark skriver i Ystads Allehanda

Svensk säkerhets- och försvarspolitik förutsätter att vi får hjälp av andra. Så är också det svenska försvaret utformat, skriver Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, i Ystads Allehanda.

”Sverige ingår i den ryska intressesfär som Putin vill upprätta. Vare sig allianslöshet eller eftergiftspolitik kan tjäna oss väl i den situationen. Vi behöver dem som vill hjälpa oss och vi behöver hjälpa andra. Vi är inte hjälpta av att inte ha några säkerhetsgarantier inför de krigshot som Putin riktar mot hela sin omvärld.”

Läs hela artikeln här.