Gunnar Hökmark skriver ledarkrönika i Norrköpings tidningar

”De senaste åtta åren har varit ett långsamt uppvaknande för dem som inte ville se hoten från vår omvärld. Ändå har tecknen varit tydliga”, skriver Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, och fortsätter, ”Ska vi kunna värna demokratin i Sverige och i vår omvärld måste vi visa att vi också gör det där den är som mest hotad av demokratins fiender.”

Läs hela ledarkrönikan här: https://nt.se/bli-prenumerant/artikel/jv390d7l/nt-2m2kr_s_22