Gunnar Hökmark skriver om Nato i Smedjan

”Sveriges inträde i Nato är inte ett uppbrott från mer än 200 års fred som formats genom neutralitetspolitiken. Det är däremot ett uppbrott från en illusion, eller flera illusioner, som präglat den moderna säkerhetspolitiska debatten i Sverige och som i själva verket underminerat vår säkerhet.” – skriver Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld, när Sveriges Natoansökan fått grönt ljus i det ungerska parlamentet.

Läs krönikan här.