Gunnar Hökmark skriver på Europaportalen

Rysslands brutala krig i Ukraina är också riktat mot demokratin i Europa. Just därför, bör EU som ett sätt att offensivt möta Putin, säga ja till att Ukraina får kandidatstatus. Även om kraven på ett framtida EU-medlemskap måste vara absoluta skulle Ukraina successivt kunna fasas in i EU i takt med med att landets reformprocess når sina mål. Det är beklämmande att Sverige vill bromsa och fördröja Ukrainas möjligheter till att bli ett kandidatland till EU. Det skriver Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld.

”Medlemskapsprocessen kan mot bakgrund av ovanstående – med utgångspunkt ifrån att Ukraina reformerar för att leva upp till kraven – tillåtas bli snabbare om EU och Ukraina i anslutningsavtalet kommer överens om att Ukraina även efter medlemskapet står under ovillkorliga krav på reformer och övervakning som ett led i att fasa in landets rösträtt. På det viset kan Ukraina bli en del av EU vad gäller den inre marknaden och de olika friheterna samtidigt som full rösträtt och rösträtt i alla frågor förutsätter framgångar med fortsatta reformer och en gemensam kamp mot korruption.”

Läs hela artikeln här.