Gunnar Hökmark skriver på Altinget

När resten av Sverige diskuterar hur hoten från Ryssland ska mötas tillsammans med Europas demokratier driver Vänsterpartiet en politik som bygger på att samarbetet är problemet och att Ryssland inte finns, skriver Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld.

”Det är inte bara så att Vänsterpartiet vill upplösa Nato. Man vill att EU ska upplösas och ersättas av en alleuropeisk organisation av det slag som FN är. Det vill säga inte den gemenskap som ekonomisk integration och öppna marknader innebär, inte den frihet som öppna gränser och gemensamma lagar innebär, utan en organisation som då och då samlas för politiska deklarationer som inte innebär någonting. I Vänsterpartiets Europa blir Ryssland därmed härskaren.”

Läs hela artikeln här.