Gunnar Hökmark skriver på Di Debatt

Det svenska ordförandeskapet i EU våren 2023 ger oss nya möjligheter att utveckla och fördjupa samarbetet i alla de delar där Europa måste stå starkt inför de geopolitiska utmaningarna, skriver Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld.

”Sverige måste klargöra att Europas förmåga att leda den globala klimatomställningen måste ligga i innovationer som kan spridas världen över. Det handlar inte minst om en fri handel som sprider inte bara teknologier utan också välstånd som gör omställningen möjlig, liksom en ekonomisk tillväxt som visar att en CO2-fri ekonomi är förenlig med hög sysselsättning, välstånd och social trygghet.

Sverige måste driva fram en prioritering av EU:s budget som innebär ökade satsningar på digitalisering, innovationer och den gemensamma forskning som måste sträva efter excellens och ledarskap. Det är genom innovationer och forskning vi kan bidra till att forma internationella standards även när andra ekonomier är större. Det är genom tillväxt som vår globala styrka kan manifesteras och vår globala konkurrenskraft kan säkerställas.”

Läs hela artikeln här.