Gunnar Hökmark skriver på Di Debatt

Genom 2004 års försvarsbeslut lades grunden för illusionen om att väpnade angrepp mot Sverige kunde uteslutas för överskådlig framtid och att vi de kommande tio åren inte ens skulle behöva behålla någon återtagningsförmåga, skriver Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld.

”Varken solidaritetsklausulen i EU eller löften från brittiska ministrar ger en militär tröskel mot ett aggressivt Ryssland. Tvärtom kan osäkerheten om vad som gäller inbjuda till angrepp för att skapa splittring och osäkerhet samtidigt som vi genom allianslösheten blir den svaga länken i Östersjöregionens kedja av säkerhet.

Vår försvarsdoktrin måste bygga på en ny verklighet. Vi ska värna luftherraväldet över vårt eget territorium, kunna finnas närvarande på havet, under och över havsytan samt snabbt kunna slå mot en angripare med hjälp av svenska och allierade förband som redan innan kriget har brutit ut står sida vid sida med svenska förband. ”

Läs hela artikeln här.