Gunnar Hökmark skriver på DN debatt

”Sverige bör tillsammans med andra länder, i en takt som om vi själva vore angripna, snabbstarta den produktion och de leveranser av ammunition som är en livsavgörande förutsättning för de ukrainska förbandens förmåga.” Det skriver Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld, i dagens DN debatt.

Läs artikeln här.