Gunnar Hökmark skriver på DN Debatt

Den 21 februari publicerade Dagens Nyheter en debattartikel skriven av Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark. På DN Debatt uppmanar han regeringen att ta initiativ till en kommission som klargör hur Sverige förhållit sig till diktaturer i Östeuropa genom historien. Hökmark lyfter bland annat hur den svenska vänstern under 80-talet försvarade förtrycket i Baltikum genom att hävda ”en moralisk legitimitet om att hålla fascismen på mattan” och hur denna retorik återkommande har använts sedan dess:

På samma sätt som Sverige under 1990-talet hade en neutralitetspolitikkommission, som klargjorde hur vi under kalla kriget förhöll oss till västmakterna, behöver vi en kommission för att klargöra hur vi under samma tidsperiod förhöll oss till diktaturerna i öst när de var som allra mest dominerande i vår del av världen.

Det faktum att vi i dag ser ett språkbruk som en gång användes för att underminera demokratins legitimitet i Östeuropa visar hur viktigt det är. Runt omkring oss ser vi hur det används för regimer som vill värna sin makt. Om inte regeringen Löfven vill ta initiativ till att klargöra hur vi förhöll oss till diktaturerna – vilket i sig vore anmärkningsvärt – bör nästa regering göra det. Sverige är nämligen ett land som kommer att ha maktskiften.

Läs hela artikeln här.