Gunnar Hökmark skriver på Europaportalen

”Ann Linde måste agera innan demokratin bryts sönder i Georgien”, skriver Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark i en debattartikel på Europaportalen den 25 februari. Hökmark lyfter landets oroande demokratiska utveckling, senast uttryckt i en stormning av oppositionens högkvarter, och uppmanar utrikesminister Ann Linde att agera.

Ska man stoppa en utveckling där demokratin i Georgien bryts sönder måste man säga ifrån. Som svensk utrikesminister, som en av utrikesministrarna i EU och som ordförande för den europeiska organisation som ska bevara fred och säkerhet. Annars underminerar man fred och säkerhet. Ukraina och Belarus är tydliga exempel. 

Är man istället tyst handlar det inte tyst diplomati, utan om blind politik. Ann Linde måste ta bladet från munnen och säga ifrån när demokratin bryts sönder i Georgien.

Hökmark beskriver hur situationen har förvärrats sedan den nuvarande regeringen, styrd från skuggorna av oligarken Bidzina Ivanisjvili och med förmögenhet från Ryssland, tillträdde 2012.

Jag har personligen lyssnat till ministrar i den regering som formats av Ivanisjvilis parti Georgisk dröm, vilket är ett namn som får sägas vara en omskrivning av vägen mot despoti. Jag har besökt oppositionsledare, fängslade utan någon skriftlig anklagelse och häktade utan förhandling. Jag har talat med domare i högsta domstolen som beklagat sig över att de av regeringen tvingas tillämpa selektiv rättvisa, där regeringens lag gäller för oppositionen, men ingen lag gäller för regeringen.

Läs hela artikeln här.

Fotnot: Nästa vecka kommer Frivärld att arrangera ett digitalt panelsamtal om situationen i Georgien.