Gunnar Hökmark skriver på Europaportalen

Som en del av en kommande fredsuppgörelse mellan Ryssland och Ukraina måste Ryssland betala återuppbyggnaden av Ukraina och kompensera anhöriga som förlorat släktingar under det ryska angreppet, skriver Gunnar Hökmark, ordförande på Frivärld på Europaportalen.

”Ett första steg mot att uppfylla dessa två punkter är att Ryssland får en ledare som erkänner den internationella rättens överhöghet när det gäller relationerna med andra länder, inklusive det angripna Ukraina. Det är självklart att Putin inte kan vara den ledaren. Men Ryssland måste också som stat vara huvudansvarig för att finansiera återställandet efter den förödelse man har skapat. Det är nödvändigt inte bara av hänsyn till Ukrainas rätt till sin suveränitet, utan det är nödvändigt för Rysslands framtid.”

Läs hela artikeln här.