Gunnar Hökmark skriver på Europaportalen

För Sveriges och EU:s del är det viktigt att agera mot den ryska aggressionen i Belarus på samma sätt som den som vi ser i Ukraina, skriver Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld.

”I Belarus fanns genom ryska Anschluss-operationen uppskattningsvis mer än 30 000 ryska soldater, motsvarande tre divisioner i inledningen av kriget. Landet har gått från att vara förtryckt till ockuperat på samma sätt som Putin vill göra med Ukraina i sin helhet. Den ryska invasionen av Belarus syftar till samma sak som invasionen av Ukraina; att vidga Putins kontroll över omvärlden, att säkra den egna makten från demokratiska exempel i grannländerna och att kunna utöva skarpare hot mot grannländerna.”

Läs hela artikeln här.