Gunnar Hökmark: Sverige behöver en ny mellanösternpolitik

”Synen på Iran är ett exempel på en misslyckad Mellanösternpolitik där frågor om demokrati och diktatur liksom mänskliga fri- och rättigheter har underordnats till förmån för att betrakta regimerna som legitima företrädare för sina länders folk. ” – Skriver Gunnar Hökmark, Frivärlds ordförande, i en krönika på Norrköpings tidningar.

Läs hela artikeln här.