Hälsingetidningar om de afghanska tolkarna

”Lyssna på Löfven, lyssna på Försvarsmakten. Som tankesmedjan Frivärlds rapport om tolkarna så sant slår fast: Sverige bör ta sitt moraliska ansvar.”

Det skriver Eva Cooper i en ledare i Hälsingetidningar, läs hela artikeln här.