Hanna Waerland-Fager skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 26 juni skrev Hanna Waerland-Fager, student i Utrikesakademin 2019, en gästledare i SvD Säkerhetsrådet om att behovet av en bättre beredskap för klimatrelaterade säkerhetsrisker också gäller Sverige.

Enligt SMHI kommer förra sommarens extremvärme motsvara vad som kan vara en medeltemperatur under en genomsnittlig sommar i slutet av seklet. Detta innebär att även Sverige är i stort behov av klimatanpassning och en bättre beredskap inför framtiden, skriver Hanna.

Läs hela texten här.