Henrik Sundbom intervjuas i Expo

Den 25:e mars intervjuades Frivärlds senior fellow Henrik Sundbom i Expo om desinformation i skuggan av Coronakrisen, med anledning av Sundboms och Patrik Oksanens senaste rapport hos Frivärld.

Läs hela artikeln här.