Henrik Sundbom intervjuas i Svenska Yle

Den 7:e april intervjuades Frivärlds senior fellow Henrik Sundbom i Svenska Yle om desinformation i skuggan av Coronakrisen, med anledning av Sundboms och Patrik Oksanens senaste rapport hos Frivärld.

Läs hela artikeln här.