Henrik Sundbom medverkar i SVT Forum

Den 24 februari kommenterade Frivärlds senior fellow Henrik Sundbom riksdagens utrikespolitiska debatt i SVT Forum. Sundbom lyfter bland annat att utrikesminister Ann Linde har svårigheter med att försvara regeringens hållning när hon pressas av riksdagsledamöter som Hans Wallmark (M) och Kerstin Lundgren (C):

Jag tycker utrikesministern har väldigt svårt att svara på frågor när hon pressas om meningsskiljaktigheter mellan regeringens linje och riksdagens linje. Hon återkommer till att det inte har skett någon stor förändring av läget, men det har de facto gjort det när riksdag och regering inte är eniga om den utrikespolitik som ska bedrivas och när regeringen inte har något större intresse av att förankra sin linje.

Sundbom varnar för att bristen på förankring kan slå tillbaka mot Socialdemokraterna:

Det här tror jag kan bita Socialdemokraterna i svansen. Om de etablerar detta som praxis, att regeringen har fria tyglar att köra sin linje oavsett vad riksdagen tycker, då kan det också tillämpas av en annan regering efter ett regeringsskifte och det tror jag inte att dem vill.

Ta del av sändningen med Henrik Sundbom här. Sundbom kommenterar debatten 4:29:00 in i programmet.