Henrik Sundbom om Socialdemokraternas Palmeakademi i Upsala Nya Tidning

Den socialdemokratiska idéutbildningen Palmeakademien bryter mot Högskoleförorsnnigen. Det hävdar Henrik Sundbom, chefredaktör för Frivärld Magasin, i Upsala Nya Tidning (29/11). Utbildningen, som marknadsförs som en idéutbildning för unga socialdemokrater med internationella ambitioner, bedrivs i samarbete med Uppsala universitet och ger 7,5 högskolepoäng, vilket tydligt strider mot regelverket. Man kan fråga sig om detta agerande ligger i linje med Socialdemokraternas syn på universitetens oberoende, skriver Sundbom.