Henrik Sundbom omnämns i Expressen

Den 23:e mars omnämndes Frivärlds senior fellow Henrik Sundbom i ett reportage i Expressen. Det handlade om hur Coronakrisen används av högerextrema krafter i syfte att sprida desinformation.

Läs hela reportaget här.

Läs Sundboms och Oksanens rapport på temat här.