Henrik Sundbom skriver debattartikel på Biståndsdebatten.se

Den 19 -21 november besöker Pauline Dixon, världsledande forskare på ämnet privata skolors roll i utvecklingsländer, Frivärld och Stockholm.  I samband med detta skriver Henrik Sundbom, projektledare på Frivärld, en debattartikel om svenskt utbildningsbistånd på Biståndsdebatten.se.

Läs debattartikeln här.