Henrik Sundbom skriver i SvD

Den 24 februari publicerade Svenska Dagbladet en ledare av Henrik Sundbom, som även är senior fellow vid tankesmedjan Frivärld. Sundbom kommenterar Ann Lindes utrikesdeklaration och den efterföljande debatten. I artikeln lyfter han bland annat Frivärlds senaste rapport “Sveriges säkerhetspolitiska doktrin: Från neutralitet på väg mot Natooption”.

I rapporten ”Sveriges säkerhetspolitiska doktrin – från neutralitet på väg mot Nato-option” (Frivärld 2021) noterar den tidigare försvarsministern Sten Tolgfors (M) att Totalförsvarspropositionens nyckelformulering ”den solidariska säkerhetspolitiken är grunden för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken” ännu inte letat sig in i regeringsförklaringar och utrikesdeklarationer. Där är det fortfarande ”alliansfrihet” som gäller – ett begrepp som tappade sin innebörd för decennier sedan. Totalförsvarspropositionens formulering säger mer om hur politiken de facto fungerar, och borde vara vägledande. Men för en minoritetsregering som låtsas ha stöd av en riksdagsmajoritet, och blir förnärmad när parlamentet säger sitt, spelar det ingen roll. Ord och handling går i otakt.

Sundbom konstaterar även att Ann Linde var ”märkbart pressad” och ifrågasätter hur fast regeringens säkerhetspolitiska linje egentligen ligger:

Så vad ska man tro på när regeringens utrikespolitiska förklaringar går i otakt med riksdagen? När ord inte motsvaras av handling? När utrikesministern kommenterar avgörande förändringar med att ”linjen ligger fast”, fastän alla begriper att den ligger lika fast som en ål på hälleberget?

Läs hela artikeln här.

Läs hela Sten Tolgfors rapport här.