Henrik Sundbom skriver i SvD

Den 8 maj skriver Frivärlds senior fellow Henrik Sundbom på Svenska Dagbladets ledarsida om när religion blir storpolitik, denna gång uttryckt i den tibetanska buddhismen. Sundbom skriver om hur Kina försöker utnyttja tillfället när en ny Dalai lama så småningom ska utses.

Den tibetanska buddhismen är oskiljaktig från frågan om Tibets självständighet – ett rött skynke i Peking – och ju starkare inflytande Kina tillskansar sig över dess ledarskap, desto större chans har de att neutralisera Tibetfrågan.

Vidare uppmanar Sundbom att övriga världen tydligt markerar mot det kinesiska kommunistpartiets inblandning.

Det enda rimliga är att helhjärtat stötta tibetanernas rätt att utse religiösa ledare utan politisk inblandning, en hållning som Joe Bidens regering tydligt deklarerat, och förklarat att kinesiska myndighetspersoner som lägger sig i kommer att bli föremål för sanktioner.

Kinas maktspel mot Tibet och den tibetanska buddhismen är ett i raden av exempel på bristande respekt för religionsfrihet och mänskliga rättigheter, och enträgna försök att väva in även religionen i sin icke-militära krigföring.

Läs hela artikeln här.