Henrik Sundbom skriver i SvD

Den 18 november publicerade Svenska Dagbladet en ledare skriven av Henrik Sundbom om oppositionsledaren Svetlana Tichanovskajas besök i Stockholm och deltagande på frivärlds boklansering av Let the World Hear.

Oviljan att vara allt för politisk är en udda egenskap för en oppositionsledare, men har sannolikt varit en förutsättning för att Tichanovskaja kunnat bli en enande kraft. Regimen har länge motarbetat demokratirörelsen, inte bara genom direkt förtryck utan även genom att söndra och härska. Partier har infiltrerats och splittrats, ledare korrumperats. Spännvidden mellan höger och vänster är diametral och det har varit svårt, omöjligt, att enas. Tills nu.

Läs hela artikeln här.