Henrik Sundbom skriver i SvD

Den 21 december publicerade Svenska Dagbladet en artikel skriven av Henrik Sundbom om internetnärvaron av Fohm och MSB. Båda myndigheterna sprider sina domännamn för vinden och externa aktörer kan lätt lägga beslag på domäner med liknande namn och på så sätt skapa en publikbas med fullt rimlig information för att senare börja sprida desinformation.

Folkhälsomyndighetens nonchalans inför riskerna med att låta relevanta domäner spridas för vinden är oansvarigt. Ur ett säkerhetsperspektiv är det en direkt samhällsfara. I dagsläget framstår råden och informationen på fhm.se som rimliga och oförargliga. Men man vet inte vem som ligger bakom, och om det finns en dold agenda. Minsta risk för att ett scenario där en okänd aktör bygger upp en stor målgrupp genom rimlig information, för att successivt ändra fokus och leda besökarna i en annan riktning, borde ha fått Folkhälsomyndigheten att agera. Att så inte skedde är tyvärr ett tecken på hur liten medvetenheten om vikten av att bygga motståndskraft mot desinformation är i Myndighetssverige. 

Läs hela artikeln här.