Henrik Sundbom skriver i SvD

Den 10 januari publicerade Svenska Dagbladet en ledare skriven av Henrik Sundbom. Artikeln framhäver 2020 som ett mörkt år, inte minst på grund av pandemin, utan också den negativa demokratiutvecklingen runt om i världen.

Ett mönster kan skönjas i de inskränkningar av mänskliga fri- och rättigheter som kan befaras bli kvar långt efter att coronavirusets fara passerat. Där regeringar redan före pandemin haft en agenda som är samstämmig med smittobekämpningen, har man vidtagit drakoniska åtgärder utan tydlig bortre tidsgräns. En av Freedom House respondenter i Turkiet sammanfattar: ”Coronaviruset blev en ursäkt för en redan förtryckande regering att göra saker som den länge planerat, men inte kunnat genomföra”.

Läs hela artikeln här.