Henrik Sundbom skriver i SvD

Den 13 januari publicerade Svenska Dagbladet en ledare skriven av Frivärlds senior fellow Henrik Sundbom. Sundbom behandlar framtiden för det civila försvaret och lyfter att de svagheter och brister som blottats under pandemin måste adresseras brett.

Nästa kris kan vara en solstorm, en finanskris, ett askmoln, en serie terrordåd, ett asteroidnedslag eller något som går bortom vår fantasi. Genom att dra rätt lärdomar av pandemin och arbeta på systemets flexibilitet, står vi bättre rustade om så själva Midgårdsormen stiger upp ur Östersjön.

Läs hela artikeln här.