Henrik Sundbom skriver i Svenska Dagbladet

Den 20 augusti skrev Frivärlds senior fellow Henrik Sundbom en ledare i Svenska Dagbladet. Den fokuserade på situationen i Belarus och vilken geopolitisk väg landet bör ta i framtiden.

Under denna tid är det fullständigt avgörande att folket i Belarus vet – känner – att vägen till Europa ligger vidöppen. Det är en lång väg att vandra, men det finns inga formella hinder som säger att Belarus inte på sikt kan bli ett EU-land – allra minst att Ryssland betraktar landet som en buffertzon.

Läs hela ledaren här.