Henrik Sundbom i Svenska Dagbladet om Bangladesh, kläder och fattigdom

10 oktober skriver Henrik Sundbom en OP-ED på Svenska Dagbladets ledarsida om textilindustrin som fattigdomsutrotare och vilka lärdomar som finns att dra från Bangladesh när textilindustrin nu är på väg in i Etiopien.

<a href=”http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/t-shirts-frigor-dhakas-kvinnor_8600846.svd”>Läs artikeln här.</a>