Inspelningarna från Frivärlds konferens rekommenderas på Säkerhetsrådet