Jesper Lehto omnämns i Axess

Den 11 mars publicerade tidskriften Axess en artikel som uppmärksammar Frivärlds senaste briefing ”Vaccinkampen: Så sprids desinformationen om coronavaccinet”, skriven av Jesper Lehto. I artikeln kommenterar Katarina O’Nils Franke innehållet och frågar sig hur en farlig spridning av vaccinskepsis kan fortsätta ”när vi äntligen ser ljuset i tunneln”:

Tankesmedjan Frivärld har just släppt ”Vaccinkampen: Så sprids desinformationen om coronavaccinet” av Jesper Lehto. I den har Lehto gått igenom ett antal rapporter och vetenskapliga studier från både nationell och internationell nyhetsrapportering för att öka kunskapen om ämnet. Vilka är aktörerna som sprider felaktigheter och desinformation om coronaviruset? Vilka är deras metoder? Briefingen är ett viktigt bidrag till att försöka förstå och motverka spridningen av desinformation.

Vidare lyfter hon fram hur både statliga och icke-statliga aktörer bedriver denna falska informationsspridning, och hur denna breda uppsättning av aktörer ytterligare kan bidra till att skapa förvirring och skepsis.

Frivärld gör en viktig insats som informerar om vaccinmotståndet. Förhoppningsvis kan initiativ som detta och Larsons forskning bidra till att minska den skadliga utvecklingen. För i kampen mot ett dödligt virus som covid-19 och andra stora sjukdomar i många länder borde det överhuvudtaget inte finnas för- eller emot-sidor.

Läs hela artikeln här.

Läs hela rapporten här.