Jesper Lehto omnämns i Officerstidningen

I årets andra nummer av Officerstidningen omnämns Frivärlds artikelserie Värnpliktens återkomst skriven av Jesper Lehto. Artikelserien publicerades tidigare i vår på Säkerhetsrådet och Officerstidningens redaktion lyfter fram den som ett lästips:

”Värnpliktens återkomst” heter tankesmedjan Frivärld och Säkerhetsrådets nya artikelserie om vad värnplikten inneburit för Sveriges militära förmåga, Försvarsmaktens personalförsörjning och vad som återstår att göra för att stärka försvaret av Sverige. Serien inleddes med en intervju med arméchef Karl Engelbrektson om tillväxten, prioriteringarna och framtiden, i andra artikeln intervjuades försvarsexperten Annika Nordgren Christensen om bland annat värnpliktsutredningen och försvarspolitik. Serien är skriven av Jesper Lehto.

Läs hela artikelserien i nyligen lanserade Säkerhetsrådet Special eller på vår sajt.

Det andra numret av Officerstidningen hittar du här.