Joakim Wennberg medverkar i Ledarredaktionen

U-kommissionens förslag till reglering av digitala marknader riskerar att försämra för både företag och konsumenter. Att digitala plattformar blir stora och samlar in mycket data behöver inte vara ett problem. Snarare är det ofta en förutsättning för att de ska fungera så bra som möjligt, och ge så mycket konsumentnytta som möjligt. Joakim Wennberg, som författat Frivärlds rapport ”En lag för dagens stora plattformsföretag eller morgondagens digitala marknad?” medverkar i Svenska Dagbladets podcast ledarredaktionen.

Lyssna på avsnittet här.