Johannes Svahn skriver i SvD Säkerhetsrådet

Den 21 november skrev Johannes Svahn, praktikant på Frivärld, en ledare på Svenska Dagbladets gästledarblogg Säkerhetsrådet. I ledaren skriver Johannes om att EU behöver mer kraft i den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

”I dag fattas beslut i frågor som rör unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik genom enhällighet. Att införa kvalificerade majoritetsbeslut i GUSP-frågor skulle vara ett sätt att säkerställa en lämplig balans mellan effektivitet och legitimitet i beslutsprocessen.”, konstaterar Johannes.

Läs hela ledaren här.