Katarina Tracz skriver i Axess

Katarina Tracz, senior fellow Frivärld, skriver ”Konstaterandet upprepas gång på gång efter Rysslands invasion av Ukraina: ”Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget.” På senare tid tycks meningen återkomma allt oftare, varje gång med än mer emfas bakom ordens innebörd”, i sin senaste artikel Det är allvar nu som publicerats av Axess.

Läs artikeln här.