Katarina Tracz skriver i Vårt Försvar

Katarina Tracz, chef för Frivärld, skrev en artikel i Vårt Försvar nr. 2 2018 om kopplingen mellan demokrati och försvar samt det ökade förtroendet för försvarsmakten i Sverige.

Artikeln kommer laddas upp online här.