Katie Hagström skriver i Svensk Tidskrift om kongressvalet i USA och missnöjet med Obama

Den 7 november skriver Katie Hagström i Svensk Tidskrift om kongressvalet i USA.

”Demokraternas tillbakagång i amerikanska kongressvalet förklaras i första hand av missnöjet med Barack Obama som president” skriver Katie Hagström

Läs artikeln här.