“Kina som stormakt” i Gotlands Allehanda, Västervikstidningen och Svensk Tidskrift

Bo Ture Larsson på Svenska Nyhetsbyrån skriver om antologin Kina som Kina som stormakt – utrikespolitik, strategier och paradoxer. under rubriken Angeläget kineseri när draken ömsar skinn. ”Kina påverkar i dag allt och alla” skriver  Larsson,  ”Men beundran för vad som hänt på mycket kort tid blandas med bävan. Demokratiernas vilja att tro på Kinas goda avsikter krockar med hur makthavarna i kommunistpartiet behandlar sitt eget folk och utåt agerar för att göra världen ’säker för skurkstater.'” Larssons text utgår framför allt från de resonemang som lyfts fram i Nils Hedberg Grimlunds kapitel ”Relationernas och krigslisternas Kina”.

Texten är publicerad i: 
Svensk Tidskrift.

Gotlands Allehanda (29/6)

Västervikstidningen (27/7)