Kkuriren citerar Gunnar Hökmark

På dagens ledare diskuterar Kkurirens ledarsida huruvida Sverige bör ansluta till den Europeiska valutaunionen eller inte. De lyfter bland annat Gunnar Hökmarks, ordförande för Frivärld, debattarikel i DI (4/1 2023) som argument för ett svenskt inträde i den Europeiska valutaunionen.

Hela Kkurirens artikel kan du läsa här.