Krönika om 22-julikommissionen av Stefan Olsson

Frivärlds chef Stefan Olsson skriver om 22-julikommissionens rapport i Smålandsposten.

När den norska polisens särskilda insatsstyrka skulle borda båten som skulle ta den till Utöya började den omedelbart att ta in vatten. Med fören högt upp på stranden kom vattnet att slå in över aktern när elva tungt utrustade män gick ombord. Väl i sjön stannade motorn. Tanklocket på utombordaren var avskruvat och det hade kommit vatten i tanken. Så gick det till när den norska polisens räddningsinsats vid massakern på Utöya tog sin början.

22-julikommissionens rapport är en detaljerad beskrivning av alla åtgärder som de norska myndigheterna vidtog och berättelsen vittnar om ett polisiärt dunderfiasko. Elitstyrkan som skulle undsätta ungdomarna framstår som clowner.