Linnea Hylén omnämns i Hallands Nyheter

Den 8 september publicerade Hallands Nyheter ett utdrag ur Linnea Hyléns artikel om arbetsplatsnormer efter coronapandemin. Hemarbetet som nödlösning är inte hållbar i längden, men det finns positiva aspekter av mer digitaliserade arbetsplatser.

En sak som är säker är att arbetsgivare hädanefter kommer att nästintill bli tvungna att erbjuda distansmöjligheter till sina anställda, om de inte vill uppfattas som omodernt obsoleta. Tvärtom bör vi, där det går, omfamna tekniken och den flexibilitet som testats under årets minst sagt underliga situation. Frihet under ansvar gäller förstås även i detta fall – och det bereder vägen för ett arbetsliv som med stor sannolikhet kommer vara mindre stressigt och långt mer kreativt än tidigare.

Läs hela artikeln här.