Linnea Hylén skriver i Hallands Nyheter

Den 3:e mars skrev Frivärlds projektledare Linna Hylén en ledare i Hallands nyheter. Där kritiserar hon utrikesministern Ann Lindes svaga markering mot Ryssland, i samband med statsbesöket i Ukraina och poängterar att det är viktigt att benämna Rysslands krigsbrott vid deras rätta namn.

Om den europeiska freden ska bestå, inte minst i vårt eget närområde kring Östersjön, måste Europa stå upp för Ukrainas suveränitet och oberoende. Det är därför av högsta vikt att vi inte låter Rysslands brott förminskas till något mindre än vad det faktiskt är.

Läs hela artikeln här.