Linnea Hylén skriver i Hallands Nyheter

Den 22 december publicerade Hallands Nyheter en krönika skriven av Frivärlds projektledare Linnea Hylén. Det nordiska samarbetet har under coronaåret blivit något av en avig historia. Gränser har stängts och skarp kritik har riktats inom och mellan nationsgrannarna. Regionen som ofta kännetecknats av orubblig integration har i pandemins spår upplevt en kris i coronakrisen.

Solidariskt samarbete skapar på kort och lång sikt förbättrade relationer och samverkanskanaler. Förhoppningsvis kan det nya året föra med sig ett sänkt tonläge och ett välbehövligt nordiskt samförstånd. När 2020 nu närmar sig sitt slut är det väl värt att påminna varandra om att det är konstruktivt samarbete – och inte meningslös pajkastning – som kommer ta oss ur den här odrägliga pandemin och likaså framtida prövningar.

Läs hela artikeln här.